text.skipToContent text.skipToNavigation


Coronavirus påvirker fortsat mennesker og virksomheder over hele verden, og derfor gør Duni Group alt, hvad vi kan for at sikre, at vi er i stand til at hjælpe vores kunder med at løse de udfordringer, de står overfor. Vores drift og produktionsenheder fungerer i øjeblikket normalt, og det samme gælder vores forsyningskæde. Vi tager naturligvis alle nødvendige forholdsregler for at garantere vores medarbejderes og produkters sikkerhed.

DU KAN FÅ YDERLIGERE HJÆLP VED AT LÆSE VORES OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL >
KONTAKT OS

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte voreskundeservice.OSS


GLOBALE PROCEDURER FOR HÅNDTERING AF COVID-19

Spørgsmål: Hvilke procedurer har Duni Group indført for at håndtere situationen?
Svar:

 • Vi har ikke produktionsenheder og logistik i nogen af de røde zoner med høj risiko, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har defineret.
   
 • Vi følger retningslinjerne fra WHO samt anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne i de lande, hvor vi driver forretning. Vores medarbejdere bliver informeret om, hvordan de kan forhindre smitte, og hvad de skal gøre, hvis de oplever symptomer relateret til COVID-19.
   
 • Vi har opdelt vores driftsmæssige arbejdsstyrke i mindre, uafhængige enheder for at undgå større afbrydelser i vores forsyningskæde.
   
 • Vi er i daglig kontakt med vores leverandører og logistikpartnere for at sikre gennemsigtighed og give os mulighed for at iværksætte afbødende tiltag, hvis vi ser potentielle problemer.
   
 • Ifølge WHO er sandsynligheden for, at en smittet person kontaminerer kommercielle produkter, meget lav. Risikoen for at blive smittet med virussen via produkter, der er blevet flyttet, har rejst eller har været udsat for forskellige temperaturer, er også meget lav.

Spørgsmål: Gælder disse procedurer for alle markeder globalt?
Svar:Vi følger ovennævnte Duni Group-procedurer samt yderligere lokale procedurer over hele verden.

EMBALLAGE OG SIKKERHED

Spørgsmål: Hvordan kan jeg være sikker på, at Dunis produkter og den emballage, de leveres i, er sikre?
Svar:Duni Group kræver, at alle vores produktionsanlæg og al outsourcet produktion fra tredjepartsleverandører opfylder de kvalitets- og hygiejnestandarder, der er specificeret i vores adfærdskodeks. Kravene ligner eller modsvarer de krav, der er fastsat i standarder såsom BRC og HACCP. Derudover har vi foretaget en risikovurdering af vores produkter ved at bruge oplysninger offentliggjort af WHO som reference.

Spørgsmål: Hvor længe kan COVID-19-virussen overleve på overflader?
Svar:Det vides ikke med sikkerhed, hvor længe den virus, der forårsager COVID-19, kan overleve på overflader, men den ser ud til at opføre sig som andre coronavira. Undersøgelser tyder på, at coronavira (herunder de foreløbige oplysninger om COVID-19-virussen) kan overleve på overflader i nogle timer eller op til flere dage. Overlevelsesevnen kan variere alt efter forholdene (f.eks. overfladetype, temperatur eller luftfugtighed i omgivelserne).

Spørgsmål: Er det sikkert at modtage en pakke fra et område, hvor COVID-19 er rapporteret?
Svar:Ja. Sandsynligheden for, at en smittet person kontaminerer kommercielle varer, er lav, og risikoen for at blive smittet med den virus, der forårsager COVID-19, via en pakke, der er blevet flyttet, har rejst og har været udsat for forskellige forhold og temperaturer, er også lav.

Derfor er vi overbevist om, at virussen ikke kan overleve på overfladen af vores emballage, i betragtning af vores produktions- og distributionsmetode og den tid, der går fra produktionstidspunktet, til produktet leveres til kunden.

PRODUKTION OG HYGIEJNE

Spørgsmål: Hvad bliver der gjort på Duni Groups produktionsanlæg for at sikre produkternes hygiejne?
Svar:Alle Duni Groups produktionsanlæg i Tyskland og Polen er BRC-certificeret. Desuden har vi taget ekstra skridt for at imødegå truslen fra COVID-19. Vi har udstyret mange steder med ekstra dispensere med desinfektionsmidler. Operatørerne i produktionen arbejder iført engangshandsker. Adgangen til produktionshallerne for personale, der ikke er direkte involveret i produktionen, er blevet begrænset til det absolut nødvendige minimum – uden adgang for administrative medarbejdere.

Derudover får alle medarbejdere målt deres kropstemperatur, før de påbegynder arbejdet. Alle forretningsrejser og besøg fra eksterne medarbejdere er blevet suspenderet. Vi har reduceret antallet af skiftehold i produktionen og indført en times pause mellem skiftene, hvor alle fællesrum desinficeres.

Spørgsmål: Hvilke foranstaltninger har Duni Group truffet for at sikre, at tredjepartsleverandører følger hygiejnerådene fra sundhedsmyndighederne?
Svar:Alle Duni Groups partnere, der udfører outsourcet produktion, skal følge kravene i vores adfærdskodeks. Det indebærer blandt andet, at de skal sikre, at deres produktionsanlæg fungerer i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivning i de respektive lande.

Alle vores leverandører har desuden modtaget et brev med tydelige instruktioner om, hvordan de skal levere til Duni Group. I brevet anmoder vi om, at de overholder de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Vi giver desuden Duni-specifik rådgivning om forbedring af sikkerhed og hygiejne.

LEVERANCER

Spørgsmål: Vil den nuværende situation påvirke leveringen af mine produkter?
Svar:NEJ, ikke i øjeblikket. Lige nu fungerer vores transportnetværk uden afbrydelser.Desuden har vi efter behov mulighed for at øge produktionskapaciteten for at sikre hurtige leverancer.Den aktuelle situation kan imidlertid ændre sig, og logistiske begrænsninger kan komme i spil. Hvis der sker ændringer, underretter vi vores kunder så hurtigt som muligt.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg informere Duni Group om ændringer i mine forretningsaktiviteter, der kan påvirke modtagelsen af en leverance?
Svar:Du skal informere vores salgsafdeling om ændringer i ordrer eller leverancer. Herefter informerer salgsafdelingen vores logistikteam.

Spørgsmål: Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har brug for yderligere hjælp?
Svar: Kontakt vores kundeservice, hvis du har brug for hjælp.