text.skipToContent text.skipToNavigation

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Juridisk meddelelse

Materialerne på dette websted ("webstedet") leveres af Duni AB som en service over for virksomhedens kunder, og de må kun anvendes til informationsformål. Du må downloade et enkelt eksemplar på de betingelser, der er anført nedenfor.

Når du downloader materiale fra dette websted, accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene, må du ikke bruge webstedet eller downloade materialer fra det.

Oplysninger om varemærker

Alle navne, logoer og varemærker tilhører Duni eller virksomhedens associerede selskaber, relaterede selskaber, licensgivere eller joint venture-partnere.

Dunis varemærker og mærkenavne må kun anvendes i overensstemmelse med de regler for anvendelse, der er fastsat i denne juridiske meddelelse eller med forudgående skriftlig tilladelse fra Duni.

Enhver anvendelse af Dunis varemærker i forbindelse med markedsføring af og reklame for Dunis produkter, kræver forudgående accept.

Licens til begrænset anvendelse/enkelt eksemplar

Alt indhold på dette websted såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip og software tilhører Duni eller virksomhedens indholdsleverandører og er beskyttet af svenske og internationale love om ophavsret. Uautoriseret anvendelse eller distribution af materialer fra dette websted kan krænke love om ophavsret, love om varemærker og/eller andre love og kan medføre såvel civilretslige som kriminalretslige sanktioner.

Dette websted eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde udnyttes til kommerciel brug på måder, som Duni ikke har givet udtrykkelig tilladelse til. Du må downloade ét eksemplar af de oplysninger, der findes på Dunis websteder, på en enkelt computer og alene til personlig, ikke-kommerciel og intern brug, medmindre du af Duni har fået specifik skriftlig tilladelse til andet.

Du må hverken modificere, anvende eller overføre oplysningerne til kommercielle formål, og du må heller ikke fjerne oplysninger om ophavsret eller ejendomsret fra oplysningerne. Du forpligter dig til at forhindre alle former for uautoriseret kopiering af materialerne og til at sikre, at alle medarbejdere – hvis det er relevant – i din virksomhed overholder disse begrænsninger.

Duni giver dig ikke nogen udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller forretningshemmeligheder.

Garantifraskrivelse

Oplysningerne heri leveres, "som de er og forefindes" og uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti, herunder garantier om salgbarhed, frihed for krænkelser af immateriel ejendomsret eller egnethed til et bestemt formål. Hvis Duni linker til en tredjeparts websted, sker dette alene som en service over for brugerne, og Duni påtager sig intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af de oplysninger, der er indeholdt på et sådant websted.

Duni er ikke erstatningspligtig for nogen former for skader, herunder, men ikke begrænset til, avancetab, driftstab eller tab af information, der opstår som følge af anvendelsen af eller den manglende evne til at anvende oplysningerne, heller ikke selvom Duni er blevet informeret om muligheden for, at sådanne skader kan opstå.

Duni yder heller ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, link eller andre elementer, der er indeholdt i disse oplysninger. Duni kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer i dette indhold eller i de produkter, der er beskrevet heri. Duni er ikke forpligtet til at opdatere oplysningerne eller andre materialer på dette websted.

Oplysninger indsendt af brugeren

Alt materiale samt al information eller anden kommunikation, som du overfører til eller lægger op på dette websted, anses som værende ikke-fortrolig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, uigenkaldelig, fuldt underlicenserbar og ikke ophavsretligt beskyttet ("kommunikation"). Duni har ingen forpligtelser vedrørende denne kommunikation.

Duni kan frit offentliggøre, kopiere, distribuere, indarbejde og/eller på anden måde anvende kommunikationen, inklusive alle data, billeder, lydklip, tekster og andre elementer, der er omfattet heri, til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Hvis du indsender personlige data til webstedet eller til Duni ad anden vej, giver du hermed tilladelse til, at Duni må anvende disse data til at vurdere dine oplysninger og til at markedsføre Dunis produkter og tjenesteydelser, herunder retten til at overføre dataene til tredjelande og lægge oplysningerne ud på internettet. Duni er ansvarlig i medfør af svensk lov for en sådan behandling af personlige data, og du har ret til at kontakte Duni, hvis dataene er forkerte, eller hvis der opstår andre problemer, som vedrører dine personlige data.

Andet

Duni har ret til at revidere disse vilkår til enhver tid ved at opdatere denne meddelelse.

Duni forbeholder sig retten til efter eget skøn at (1) ændre denne juridiske meddelelse; (2) overvåge og fjerne indlæg; og/eller (3) fjerne adgangen til webstedet til enhver tid uden varsel.

Hvis et/en eller flere af vilkårene, betingelserne eller bestemmelserne i denne juridiske meddelelse viser sig at være ulovlig, ugyldig, uden retsvirkning eller på anden måde uden retskraft, vil det ikke påvirke eller forringe gyldigheden eller retskraftigheden af de øvrige vilkår, betingelser eller bestemmelser på nogen måde.